Naast de financiële administratie is Administratiekantoor A. Mesman ook een uitstekend aanspreekpunt voor uw loonadministratie.

Wij nemen het gehele proces van salarisberekeningen, loonaangiftes en jaaropgaves van u over. Desgewenst kunnen wij u ook assisteren bij het opstellen van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, concurrentie- en relatiebedingen, etc.

Administratie

Veel ondernemingen hebben te maken met allerlei regelgeving op het gebied van de financiële- en salarisadministratie. De belastingdienst speelt hierbij een grote rol, maar ook aan andere partijen valt te denken. Enkele voorbeelden van interne- en externe belanghebbenden die gebaat zijn bij een correct gevoerde administratie zijn banken, aandeelhouders, participanten, etc.

Belangrijke elementen zijn hierbij:

  • Tijdigheid (up-to-date beeld van de cijfers)
  • Betrouwbaarheid (juist beeld van de cijfers
  • Volledigheid (is alle informatie voorhanden)
  • Deskundigheid (opleidingen etc.)